Regál:Matematika/Zajímavosti/Archiv

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Odmocnina x
Zajímavosti
Chalupa2
  • Křivka chalupoida je zařazena do programu jednání „International Congress on Industrial and Applied Mathematics 2010“ ve Frankfurktu nad Mohanem.
Bude jí zde oficiálně přiznán statut „základní křivky v analytické geometrii“. Redakce regálu matematika© touto cestou děkuje Pavlu Bémovi za jeho obětavou a nezištnou práci na půdě Mezinárodní matematické federace.
  • Nepřímý důkaz se v matematice používá k dokázání matematických vět tvaru implikace P \rightarrow T, tj. vět tvaru „Jestliže platí předpoklad P, pak platí také tvrzení T“. Spočívá v tom, že u soudu nepřímý důkaz T neobstojí stejně, jako důkaz přímý P. Dokáže se tvrzením \neg T \rightarrow \neg P. Přičemž přiznání je rovno zhovadilosti.
uncyclopedia