Regál:Zemědělství/Ministr/Archiv

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
JakubSebesta

Ing. Jakub Šebesta vystudoval Střední technickou školu v Modré, zaměření na vinohradství a vinařství. Poté absolvoval Zahradnickou fakultu Pičurinovy univerzity (MZLU) v Brně.

V roce 1972 se stal vedoucím vinařské skupiny zemědělského družstva Krumvíř. V letech 1976–1981 pracoval jako řidič vzorkař ve Státní inspekci jakosti (současná Státní zemědělská a potravinářská inspekce). Poté až do roku 1990 působil v roli inspektora kontroly vína. Víno kontroloval velmi svědomitě, v některých letech překročil plán zkontrolovaných sudů i o 270 %. V období 1990–1992 řídil krajský inspektorát zemědělské a potravinářské inspekce. Nejraději kontroloval kvalitu potravin na zabijačkách. Od roku 1992 je ústředním ředitelem SZPI. Po pádu Topolánkovy vlády na jaře 2009 byl navržen ČSSD do pozice ministra zemědělství ČR, kterým byl jmenován 8. května 2009.

Z projevu Jana Fischera při uvedení Jakuba Šebesty do funkce:

Věřím, že pan inženýr Jakub Šebesta své celoživotní zkušenosti z vinařské a potravinářské inspekce bude moci uplatnit i na pozici ministra. To je důležité zejména nyní, když Česká republika předsedá Evropské unii. Recepcí a rautů je nyní více než jindy, takže je dobré, aby na nich Českou republiku zastupoval také někdo, kdo dané problematice doopravdy rozumí.


Gand hlava3

Jako výraz díků předali zemědělci ministru Gandalfovičovi hlavu plemenného pašíka Alexeje.

Mgr. Petr Gandalfovič se narodil 15. srpna 1964 v Praze. Své první zemědělské zkušenosti získával na řepských latifundiích, z čehož čerpá dodnes.

Když jej vítr zavál do Ústí nad Labem, stal se pedagogem. Svou politickou dráhu spojil s ODS. Když byl v roce 1997 odsunut na vedlejší kolej jako Generální konzul České republiky v New Yorku, triumfálně se vrátil a získal prestižní post primátora Chánova.

9. ledna 2007 se ujímá vytoužené funkce ministra zemědělství. Jeho první kroky směřují k zjednodušení přístupu k dotacím EU. Vypracoval materiál, na něhož základě bude mít přístup k tučným evropským fondům téměř každý. Vybrané úryvky z textu:

  • ...zakoupit užitkové vozidlo typu „multikára“ na přepravu tiskovin potřebných k základnímu projednání žádosti...
  • ... popřípadě najmout renomovanou firmu (nejlépe Microsoft) na vypracování elektronického zpracování žádosti, jehož předloha zákona právě vstupuje do parlamentu...


Soutěž o nejneobhospořadovatelnější pole

Ministr Gandalfovič vyhlásil soutěž o nejneobhospořadovatelnější pole. Ministr uvedl, že dobrá obhospořadovatelnost zemědělské půdy je základem úspěchu nejen jeho ministerstva, ale také samotných zemědělců. Vlastník nebo nájemce který prokáže, že jeho pole je nejneobhospořadovatelnější, dostane dotační prémii jeden milion euro. Příspěvek bude kompenzovat špatnou obhospořadovatelnost jeho pole. Výherce určí nezávislá komise, jejímž předsedou je Marek Dalík.

Chov skotu

Je jedním ze stěžejních odvětví živočišné výroby. Hlavními produkty jsou mléko, maso a chlévská mrva (rozdíl mezi mrvou a hnojem je následující - chlévská mrva je směs výkalů, moči a podestýlky, která doposud neopustila stáj. Kdežto hnůj je taktéž směs, která však je již na hnojišti a podléhá procesům humifikace a mineralizace). Díky působení mého ministerstva, se neustále zdokonaluje šlechtitelská práce a roste užitkovost zvířat.

Velkou péči věnujeme plemenným skotům, protože aby skotka (lidově kráva) dojila, musí být oplodněna. Pozorujeme projevy psychické erotizace, kdy dvě skotky či jalovice na sebe navzájem naskakují. Plemenice, která na sebe nechá naskakovat je již v té době v estru a je nutné zajistit kopulaci. Plemenice, která na druhou naskakuje se do pravého estru teprve dostane. Mimo naskakování na sebe je možno pozorovat vzájemné olizování a bučení.

uncyclopedia