Románský sloh

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání


Románský sloh je rozsáhlý urbanistický stavební a umělecký styl čerpající své prvky již od 11. století a který svého vrcholu dosáhl teprve koncem 20. století, přičemž jistý vývoj se předpokládá i v průběhu 21. století. Architektonicky využívá přirozený způsob života člověka a jeho zasazení v přírodní krajině. Podstatně také ovlivnil další umělecký proud - romantismus.

Oknochanov

Románský sloh je okamžitě rozpoznatelný.

[editovat] Charakteristické znaky

Jedná se o velmi praktický a účelný styl. Nejdříve se využije nějaký pěkný stavební objekt, nejlépe novostavba. V první fázi se okna přizpůsobí k odstranění odpadu z domácností, jakožto nejrychlejší a nejelegantnější řešení. To je velmi praktické, neboť množství vyprodukovaného odpadu na hlavu každoročně stoupá. Okna lze i jednoduše vybít, aby se ušetřilo jejich otevírání a energie s tím spojená. Odpad se pak skladuje přímo dole s využitím přirozeného terénu. To skýtá hned několik výhod: Není třeba skládek, odpad funguje jako jakési bezpečnostní tlumení v případě pádu z okna či balkonu a v odpadu lze chovat různé drobné domácí zvířectvo např. krysy. Následně se celá budova nechá zvenčí zchátrat a ušetří se tak za opravy. Pro urychlení chátracího procesu je doporučeno „trochu tomu pomoci“ s využitím fekálií a různého nářadí.

Chanovinterier

Čistě románský interiér. Za pozornost stojí vkusně umístěná fekálie na zdi vpravo.

[editovat] Interiéry a malířství

Románský sloh těží z interiéru maximum. Nejlepší je vyrvat vany, záchody a umyvadla a pokusit se je zpeněžit ve sběrnách nebo je prostě rozmlátit. Efektivita užívání je zřejmá: šetří se opět na opravách a případným prodejem se dokonce zvyšuje profit. Využít lze i vyrvání různé kabeláže a instalace všeho druhu, neboť se zpravidla jedná o barevné kovy. V případě dřevěných krovů, lze tento použít jako palivo. Povrchy zdí je možno dotvořit kdejakou barvou či sprejem technikou padni jak padni.

[editovat] Románské památky

Nejvzácnější zdokumentované dochované památky románského slohu ve střední Evropě se nacházejí v městě Most, část Chánov a v Litvínově, část Janov. Za zmínku však stojí i velice zajímavé rurální (tedy vesnické) alternativy románského slohu, které se zrodily ve slovenských osadách Kojatice a Zabijanec. Menší památky pak lze objevit již v téměř každém menším městě a dokonce už i v asi 15% vesnic, což je velice slibný trend, na který se můžeme těšit již dnes.

[editovat] Budoucnost románského slohu

Tento fascinující stavební styl imponuje svou jednoduchostí. Zvládne jej při troše dobré vůle naprosto každý, a to i bez jakéhokoli vzdělání. A navíc, jak bylo na slovenských osadách prokázáno, není tento sloh výsadou jen velkých obytných celků a sídlišť, ale lze jej praktikovat i u malých domků či dokonce odlehlých samot. Od velkých mistrů se jej přirozeně krok po kroku učí i malé děti neovlivněné rušivými elementy jiných architektur. Zkrátka s jistotou tak můžeme říci, že románský sloh sluší i patří budoucnosti a jejím generacím.

uncyclopedia