FANDOMRománský sloh je rozsáhlý urbanistický stavební a umělecký styl čerpající své prvky již od 11. století a který svého vrcholu dosáhl teprve koncem 20. století, přičemž jistý vývoj se předpokládá i v průběhu 21. století. Architektonicky využívá přirozený způsob života člověka a jeho zasazení v přírodní krajině. Podstatně také ovlivnil další umělecký proud - romantismus.

Oknochanov

Románský sloh je okamžitě rozpoznatelný.

Charakteristické znaky Editovat

Jedná se o velmi praktický a účelný styl. Nejdříve se využije nějaký pěkný stavební objekt, nejlépe novostavba. V první fázi se okna přizpůsobí k odstranění odpadu z domácností, jakožto nejrychlejší a nejelegantnější řešení. To je velmi praktické, neboť množství vyprodukovaného odpadu na hlavu každoročně stoupá. Okna lze i jednoduše vybít, aby se ušetřilo jejich otevírání a energie s tím spojená. Odpad se pak skladuje přímo dole s využitím přirozeného terénu. To skýtá hned několik výhod: Není třeba skládek, odpad funguje jako jakési bezpečnostní tlumení v případě pádu z okna či balkonu a v odpadu lze chovat různé drobné domácí zvířectvo např. krysy. Následně se celá budova nechá zvenčí zchátrat a ušetří se tak za opravy. Pro urychlení chátracího procesu je doporučeno „trochu tomu pomoci“ s využitím fekálií a různého nářadí.

Chanovinterier

Čistě románský interiér. Za pozornost stojí vkusně umístěná fekálie na zdi vpravo.

Interiéry a malířství Editovat

Románský sloh těží z interiéru maximum. Nejlepší je vyrvat vany, záchody a umyvadla a pokusit se je zpeněžit ve sběrnách nebo je prostě rozmlátit. Efektivita užívání je zřejmá: šetří se opět na opravách a případným prodejem se dokonce zvyšuje profit. Využít lze i vyrvání různé kabeláže a instalace všeho druhu, neboť se zpravidla jedná o barevné kovy. V případě dřevěných krovů, lze tento použít jako palivo. Povrchy zdí je možno dotvořit kdejakou barvou či sprejem technikou padni jak padni.

Románské památky Editovat

Nejvzácnější zdokumentované dochované památky románského slohu ve střední Evropě se nacházejí v městě Most, část Chánov a v Litvínově, část Janov. Za zmínku však stojí i velice zajímavé rurální (tedy vesnické) alternativy románského slohu, které se zrodily ve slovenských osadách Kojatice a Zabijanec. Menší památky pak lze objevit již v téměř každém menším městě a dokonce už i v asi 15% vesnic, což je velice slibný trend, na který se můžeme těšit již dnes.

Budoucnost románského slohu Editovat

Tento fascinující stavební styl imponuje svou jednoduchostí. Zvládne jej při troše dobré vůle naprosto každý, a to i bez jakéhokoli vzdělání. A navíc, jak bylo na slovenských osadách prokázáno, není tento sloh výsadou jen velkých obytných celků a sídlišť, ale lze jej praktikovat i u malých domků či dokonce odlehlých samot. Od velkých mistrů se jej přirozeně krok po kroku učí i malé děti neovlivněné rušivými elementy jiných architektur. Zkrátka s jistotou tak můžeme říci, že románský sloh sluší i patří budoucnosti a jejím generacím.