FANDOM


Merge-arrows Tento článek se tematicky překrývá s článkem Jižák.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Soupravy Metra Praha

Roz(p)tyly, jedna z nepřeberného množství pražských čtvrtí a zároveň 5. nejnevytíženější stanice pražského metpa (po metropoli, Metropoli, Nádraží Malešice a centrále Seznam.cz Kromě metra a prodejny lístků zde není nic kromě malé přeplněné jídelny.

Neplést s děčínskou čtvrtí Rozptyly, kde Vás místní okradou a Vaše někdejší bohatství rozptýlí.