Rychlý Kopí

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

Rychlý Kopí je organizace, jejíž činnost je poněkud záhadná. Navenek vystupuje jako obecně prospěšné občanské sdružení, věnující se různým zájmovým činnostem v oblasti statistiky, voroplavby, sportovních aktivit a sázení stromků (přestože o poslední jmenované činnosti zatím nejsou k dispozici žádné důvěryhodné údaje - lze tedy předpokládat, že se nachází ve stadiu přípravy). Obecně známá je organizace ale především pro svůj přínos v oblasti lingvistiky, kde došlo zásluhou Rychlýho Kopí k podstatnému vylepšení jazyka českého do podoby známé jako tzv. Kopíjská čeština. Idea kopíjské češtiny je zklasičtění dnes poměrně vulgárního slovanského jazyka, aby se tak přiblížil jazykovým ideálům - staré latině a řečtině, a mohl se po několika tisíciletích stát mrtvým jazykem vzdělanců. Tohoto efektu se snaží kopíština dosáhnout aplikací latinských vzorů na všechna slova, u kterých je to jen trochu možné. Více informací viz. samostatná stránka Kopíjské češtiny.

Další činnost organizace je poněkud nejasná a opředená legendami, které naznačují, že její původní identifikace jako apolitické, ateistické a asociální by mohly být jen důmyslně vykonstruovanou zástěrkou pro její skutečný účel. Jisté je jen to, že tvrdé jádro organizace tvoří momentálně 8 členů (mezi nimiž jsou všichni zakladatelé organizace) a několik málo dalších zastává pozici jakýchsi kadetů či učedníků. Zda je tento počet členů definitivní, není jasné, stejně jako to, zda v sobě má či nemá nějakou symboliku.

Legenda o Svatém Grálu

Tato legenda nahrává teoriím, které tvrdí, že se organizace ve skutečnosti identifikuje s ideologií Svobodného Zednářství, či dokonce s Templáři. Důkazem by prý mělo být údajné pátrání (a nalezení!) Svatého Grálu. Během uplynulých několika let navštívila většina členů organizace Blízký a Střední Východ, stejně jako oblast bájné Kolchidy (dnešní Gruzie) - tedy země, kde by se podle mnohých bájí mohl Svatý Grál nacházet. Co by mohlo být považováno za turistické výpravy, bylo podle této legendy snahou o jeho nalezení. A údajně skutečně došlo k jeho nalezení. Rychlý Kopí ho má v opatrovnictví, ale aby byl schován bezpečněji, putuje mezi členy a není uložen na jednom místě. Existují výpovědi očitých svědků, kteří se do blízkosti členů organizace dostali a byli mj. svědky záhadných rituálů, které předávání Grálu provázeli. Z těchto výpovědí je doložitelné, že tyto rituály se konají zhruba každé šesté novoluní. Členové se při nich modlí zvláštním způsobem, kdy neklečí, ale sedí, ruce mají sepjaté před sebou a drží v nich speciální modlící pomůcku, která světélkuje - je tudíž patrné, že jí musí procházet nějaký druh energie. Členové se při tomto rituálu dostávají do transu, kdy spontánně vykřikují nesrozumitelná a záhadná hesla. Zřejmě za účelem prohloubení těchto stavů transu užívají členové po celou dobu konání rituálu velké množství omamných látek, zejména v tekutém stavu. Celý rituál je rozdělen na řadu seancí; po každé z nich je na stěnu dokreslena část jakéhosi obrazce, z něhož členové následně dokáží určit, kdo bude po následujících 6 novoluní novým opatrovníkem Svatého Grálu. Tento je pak oslavován s náležitými poctami. V poslední době se ale část členů pravděpodobně prokázala jako nepříliš spolehlivá, jelikož Grál zůstává opakovaně v držení jediného člena, který bude pravděpodobně velmistrem - disponuje totiž vlastním chrámem s Věžičkou. Legend samozřejmě existuje více, většina ostatních už ale není příliš věrohodná, jako například Legenda o Stanley cupu.

Legenda o Stanley Cupu

Tato legenda je v podstatě založená na pouhé bagatelizaci Legendy o Svatém Grálu. Samotný Grál podle ní není nic jiného než pohár vyrobený ze starého a nepoužívaného nádobí, polepený alobalem, který si doma vyrobil jeden z členů organizace. Celá organizace je podle ní jen spolek infantilních asociálních opilců, kteří se snaží pro svoji trapnou činnost nalézt jakýsi "vyšší" a chvályhodný princip a tajemné rituály jsou jen turnaje v hraní videoher a údajný "Grál" je pak trofej pro vítěze, tzv. Stanley Cup. Tato legenda ale nemá na své straně žádná svědectví ani jiné důkazy, a tak jí nelze brát jinak než jako báchorku pro děti.

uncyclopedia