Rychlost ticha

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Zzuz

Nikomu o tomhle článku neříkejte!

Zzoz

Speciální místnost urychlující ticho, děla vysílají na člověka paprsky smrti a tím narovnávají zvukoprostorové pole, zatím nejúčinější a nejvědečtější metoda

„Když vyslovíš jeho jméno, už tu není, kdo je to?“

- Burác Tichošlápek, šéf výzkumného týmu VTN

Rychlost ticha je vcelku nová veličina, s jejímž objevem přišli vědci VTN teprve nedávno. Dosud nikdo nebyl tak geniální, aby tuto disciplínu zvládl a ovládl. Ticho se totiž podobně jako kvantové stavy těžko zkoumají. Ticho se sice neporuší pozorováním (tzv. posloucháním), ale mluvením a probíráním výsledků už ano. Z tohoto důvodu i kdyby jakýkoli vědec s jakýmikoli výsledky přišel, nemohl by je sdílet se svými kolegy. Vědci z VTN to vyřešili fikaně a nečekaně invenčně, použili papír a tužku!

[editovat] Relativita rychlosti ticha

Dále zjistili, že rychlost ticha je relativní vzhledem k bytostem, které se v prostředí nacházejí. Různé živé bytosti totiž narušují svojí biometrickou aktivitou zvukoprostorové pole, takže ticho se v něm pomaleji šíří. Velkou aktivitu vykazují ptáci na střeše, komáři v zamčené místnosti v noci, budíky po ránu (jeden z mála příkladů, kdy pole narušují i neživé bytosti), hluchý soused s televizí a především malé děti po celý den. Zvláštním faktem je, že rychlost ticha se naopak zvyšuje v kostelích, knihovnách a na pohřbech. To je, jak zjistili vědci z VTN, způsobeno přítomností pole smrti, které dočasně likviduje a paralyzuje biometrickou aktivitu. Podobně ticho je též v knihovně, divadle nebo kině, tam biometrickou aktivitu utlumuje pole nudy. Podobnou charakteristiku vykazují i školy, protože je však navštěvují děti, tak si s tichem hravě poradí. Dokonalé ticho s nekonečnou rychlostí se nacházejí ve vakuu. Jak zjistili vědci VTN, je to tím, že ve vakuu téměř nic nepřežije, a tudíž neruší. Rychlost ticha je také různá během denní doby. To je způsobeno symbiózou tmy a ticha. Rychlost tmy a rychlost ticha se v noci vzájemně umocňují. Tma, která se rychle šíří krajinou, zabíjí viry, bakterie, částečky prachu a mikroorganismy ve vzduchu, které k aktivitě potřebují světlo. Tím se zakřivuje zvukoprostorové pole, tma válcuje tichu cestu a ticho se šíří rychleji.

[editovat] Umělé urychlovače ticha

Mezi nejznámější urychlovače ticha patří puška AK 47. Puška AK 47 funguje na následujícím principu: nejdříve vypustí velikou koncentrovanou dávku zvuku, zakřiví tedy pole pro pomalé šíření ticha a to se pak náhle zakřiví obrovskou rychlostí a silou nazpět, přesně podle zákona akce, reakce a rekreace. Pak už je ticho. Když jste tedy mířili dobře.

[editovat] Tiše poslouchej


Karunesh - 15 Minutes of Recorded Silence
uncyclopedia