Sámo

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Samo

Kupec Sámo studuje obchodní výkazy Říše.

Sámo (někde mezi 600 a 700 n. l.), vlastním jménem Samuel ben Jákob ben David Wallerstein, byl německojazyčný obchodník s otroky, který na území současného Moravistánu založil svéráznou firmu známou jako Sámova říše, a vynálezce samopalu. Vzhledem ke své konverzi k byzantskému křesťanství je znám také jako Dočasný Žid.Měl dvanáct manželek a třicet sedm dětí.

[editovat] Sámo politik

Sámovo dětství a mládí je zahaleno mlhou. Je zřejmé, že pro svou velkou počestnost musel uprchnout z Francké říše a nadosmrti vedl boj s králem Dagobertem I., kterého nejméně jednou vojensky porazil. Po příchodu na Moravu se mu podařilo přesvědčit místní kmenové náčelníky k přesměrování obchodu s polskými otroky na jihovýchod a vyřazení Němců ze hry. Sámova říše byla multikulturní, úředními jazyky byla romština, maďarština a němčina.

[editovat] Sámo obchodník

Už v sedmém století byli otroci z Polska po celém světě vysoko ceněni pro svou fyzickou odolnost a negramotnost. Až do Sámova příchodu byli nalovení Poláci českými kmenovými náčelníky předáváni německým překupníkům, kteří zajišťovali jejich export. Sámo tuto praxi změnil a vytvořil vlastní distribuční síť, která sahala na Západě až do Londýna, a na Východě do Samarkandu. Z té doby jsou také první písemné záznamy arabských obchodníků o Slovanech. Původní význam pojmu Slovan je "otrok přivezený z Polska". Dochovaly se také dobové stížnosti zákazníků, že tito otroci polské produkce jsou sice levní, ale nekvailtní. Obchodní inspekce musela dokonce řešit případy, že něktěří otroci byli vyrobeni z posypové soli.

[editovat] Sámo náboženský reformátor

Pop

Římský papež dlouho váhal uznat byzantské nočníky jako součást liturgického úboru.

Během jedné z četných vojenských výprav do Byzance, která jim sloužila jako detašovaný sklad zásob, se Slované zmocnili paláce Vysokopřeosvíceného kleštěnce (titul odpovídající ministrovi zahraničních věcí) Eusebia Eucharista a našli tam půvabně zdobené nočníky. Vzhledem k jejich okrouhlému tvaru usoudili, že se nosí na hlavě, a tuto čest vyhradili pouze pro důstojné duchovní vlastní krve.

Římský papež se dlouho zdráhal uznat tuto novou podobu liturgického oděvu, která se ze Sámovy Moravy rychle šířila napříč slovanským světem.

[editovat] Sámo vynálezce

Jako zřejmě nejvzdělanější panovník své doby, zapsal se Sámo do dějin slovanských národů mnoha vynálezy, které dodnes nesou jeho jméno. Vedle oblíbené rituální samohany, tradičního nápoje samohonky a samoobsluhy, uplatňované zejména na dobytých územich, je jeho nejvýznamnějším vynálezem samopal. Původní samopal byl vyroben ze dřeva a střílel bukvicemi a žaludy, pokud na to měl střelec dostatek dechu. Ve své době se však jednalo o téměř revoluční technologickou novinku, která zajistila mnohaletou stabilitu Sámovy říše.

Pavel-dohnal

Pavel Dohnal je přímým pokrevním potomkem prvního moravistánského krále Sáma.

uncyclopedia