FANDOM


Split-arrows Tento článek nemá nic společného s článkem Silnice.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Sinice
Sinice
Sinice brněnská je nejnebezpečnější ze všech sinic

Stupeň ohrožení
po životadárných zásazích člověka do přírody - běžný druh
Vědecká klasifikace
Říše: Eubakterie (Bacteria)
Kmen: čokoláda zelená
Binomické jméno
Culture pryglenzis
Jedovatý pes

Sinice je nezvykle velký druh bakterie, který vznikl v životadárném prostředí Brněnské přehrady.

PůvodEditovat

Bakterie běžně mají jen mikroskopické rozměry. Vyskytují se mezi nimi druhy, které se specializují na osidlování prostředí, kde by ostatní organismy mohly přežívat jen stěží (vroucí voda v sopečných jezerech, nejvyšší vrstvy atmosféry). Doposud se však v historii Země nevyskytlo tak výživné prostředí, aby bakterie mohla dosáhnout větších rozměrů.

Biologický zlom nastal až v Pryglu, do něhož vtéká životodárná řeka Zvratka. Korepetitor Josef Tesárek z Českých Velenic o Zvratce řekl:

„V řece té jest vše, což životu blahému povznášející jest, mléko a strdí tekou v ní“...

Poněkud pregnantněji situaci popsal Jiří Grygar, který byl v té době na roční stáži jako pomocný asistent ve Vědeckém týmu Necyklopedie:

„Když jsme s veleváženými kolegy podrobili tok Zvratky multispektrální analýze a provedli všechny testy v šalině Necyklopedie, dospěli jsme k jednoznačnému závěru. Řeka Zvratka obsahuje takzvanou prapůvodní vesmírnou polévku života, v které před miliony let vznikl život na Zemi“.

DůsledkyEditovat

Po aplikaci dichlordifenyltrichlorethanu (DDT) a jiných zemědělských chemikálií zemřel v roce 1967 na Pryglu poslední vodník (hastrman). Sinice mohly nerušeně růst. Podle dochovaných historických dokumentů se však veškerá snaha o nápravu rovnala nule. Národní výbory, ani pozdější svobodně volená zastupitelstva nekonala z jediného důvodu: Všechny oběti sinic byli jen Bašmaci. Averze Brňanů proti Bašmakům je historicky podložena, ale jejich lidská práva by byla pošlapávána dodnes, kdyby Ústavní soud nebyl přemístěn do Brna.

PráškováníEditovat

Přesto se primátor Roman Onderka bránil zuby nehty. Kdyby mu opozice, pod pohrůžkou zveřejnění finančních machinací, nevnutila plán „Jožin z bažin“, práškovací letadla s nehašeným vápnem by nad Prygl patrně nikdy nevzlétla.

VTN Logo