FANDOM


Merge-arrows Tento článek se tematicky překrývá s článkem Pohanská božstva Slovanů.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Slovanská pitomatologie mytopatologie je složitý systém vztahů mezi patologickými změnami na mozku a náboženskými představami starých (i mladých) Slovanů. Pohanská božstva Slovanů a slovanská božstva pohanů se vzájemně přou, zda Slovany, respektive pohany, jsou sami příslušní bohové nebo lidé, kteří je uctívají. Proto není příliš divu, že v těchto věcech nemají příliš jasno ani učení religionisté.

Patologické jevy mají několik různých fází, které se v závislosti na přijímané potravě projevují různými skupenstvími mozku obětí i různými kultickými projevy.

Perum

PerumEditovat

Nepřiměřená konzumace rumu může způsobit zrumovitění oběhové soustavy. V cévách pacienta se ukládá měď, která je obsažena v rumu. Jelikož měď je vynikajícím vodičem, stává se pacientovo tělo velmi účinným hromosvodem. Při jakékoliv bouřce procházejí pacientem všechny blesky z blízkého i vzdáleného okolí. Proto říkáme, že Perum je bůh hromu, sloty a v nové době také elektrifikace.

Mekkytvaroh

TvarohEditovat

Tvaroh, oblíbený mléčný výrobek, má, jak známo, bílou barvu a měkkou až rozplizlou konzistenci, podobnou mozku. Jeho konzumace tedy působí, že člověk má pak mozek nejenom v hlavě, ale i v jiných částech těla. Takže třeba myslí kolenem. Tvaroh je proto bohem nonverbální komunikace a adrenalinových sportů.

Anglosasové vzívají podobného boha jménem Quark. Ten nevykonává celkem nic, pouze vyčkává, aby jednou za čas obnovil rozbitý vesmír stvořením kvarků.

Pivo Radegast

RadegastEditovat

Tento bůh je uctíván zejména na severní Moravě. Je zároveň prvním slovanským bohem uctívaným prokazatelně v těchto končinách a to přesně od roku 1970. Tamní konzumenti piva, kteří nemají na Pilsner Urquell nebo jiné kvalitní pivo, se k němu modlí, aby přežili pití místních patoků. Nealkoholici jej nazývají Birell, což nezní příliš slovansky a odkazuje k místu jeho původu: NDR 11. století. Jeho jméno býva mylně překládáno jako Radhošť, což je ovšem pouze staré označení pro nepřívětivá, lidožravá místa.

VyližEditovat

Vyliž je dodnes nejpopulárnějším bohem, co se týče početnosti modliteb k němu („Vyliž mi“); předčí jej snad jen Kokot, Piča a Vole. Vyližovi stoupenci jsou celí … vylízaní.

StalinovítEditovat

Berthold brecht
Mág zvedl oči v sloup a cosi Svantovitovi káravě zašeptal. Socha omluvně pokrčila rameny, obrátila roh k ústům opačným, širším koncem a nadmula tváře podruhé. Rytíře ohlušil strašlivý ryk vycházející zevnitř jejich vlastních kostí, z útrob rohu vyšlehl vír oslnivé záře, roztočil se a zakousl do čela německého houfu.
Mrazivé bezvětří nepohnulo ani jediným pírkem na chocholu přílby, ale z obrněných těl se začala drát krev, osedlaná dušemi. Trhala póry, vyrážela oční bulvy z důlků jako čepy ze sudů, párala kroužkové košile a v tenkých pramíncích, spojujících se do proudu silného jako kmen staletého stromu prýštila do jícnu Svantovitova rohu. Bůh, před chvílí ještě vyzáblý, nyní s obrovským břichem, spokojeně odříhnul - jedna poloohlodaná duše využila příležitosti a šťastně se vznesla k obloze.

—Petr Stančík, NEJTAJNĚJŠÍ ZBRAŇ DRUHÉ ŘÍŠE aneb KATEDRÁLA NA NEBESÍCH

ProraSeeseite

Rekreační středisko Prora

Stalinovít je oblíbené božstvo východních, západních, jižních a především severních Slovanů. Zatímco k jiným bohům se modlí ti, kteří chtějí mít dostatek jídla, Stalinovíta je dobré uctívat, když chcete mít příštích 10 let hlad.

Svůj příbytek má na Arkoně (Rujána, NDR) a v Kremlu (Moskva). V Moskvě byl jeho kult největší v letech 1924–1953, na Rujáně v letech 1933–1945. Pro poutníky směřující na Arkonu bylo postaveno rekreační středisko Prora dlouhé 4,5 km, kde se mohlo ubytovat až 20000 uctívačů Stalinovíta.

Nejslavnější Stalinovítova socha byla postavena v Praze. Tato socha je jediná známá, na které byl Stalinovít znázorněn jako mnohohlavé božstvo.

Ještě v 70. letech dvacátého století je doložen obřad k uctění Stalinovíta z Oravy. Otec rodiny si při něm o Vánocích nechává na stůl přistavit hromadu vdolků. Přikrčí se za ní a ptá se rodiny, zda-li ho za hromadou je vidět. Když mu řeknou, že je, odpoví: „Tak víte co? Na přesrok se na vás vyseru. Proč bych měl šaškovat pořád jen já.“ Přesně stejnou průpovídku pronášel podle dobových pramenů vždy jeden z králů Sparty, z obřadních důvodů skrytý za velkým frgálem.

Ostatní bohové, o nichž není dost zprávEditovat

SlovanskaEpopej

Někteří bohové jsou vymalováni pouze ve Slovanské epopeji

  • Tvarožic; Nejvyšší bůh - zástupce. Zajištuje distribuci Tvaroha.
  • Dejžbůh; Velice často zmiňovaný bůh s nejasnou, pravděpodobně všeobjímající funkcí.
  • Jakotyč; (anglicky Rod) bůh mužské plodnosti.
  • Sim a Riegel; božští homosexuálové.
  • Proof; (staroanglicky Prove) bůh lidské spravedlnosti, která jest jak neprůstřelná tak slepá.
  • b/w-Bog; dualistický týpek, půl roku si hraje na dobráka, půl roku rozbíjí lidem a zvířectvu hlavy palicí (více viz Američtí bohové od Neila Gaimana).
  • Triglav; zemědělsko-válečné božstvo. Má tři glaivy (kůsy), jimiž dokáže sklízet ve třech rovinách bytí. Kdysi, když byli jeho Korutanci ještě neporazitelní, sídlil na stejnojmenné hoře. V současnosti se vyskytuje v Afganistánu se svým novým vyvoleným národem - Hanáky.
  • Przepysz; bůh paměti, obzvláště pak paměti typu WOM. Ze všech bohů je to ten nejslovanštější, neboť používá ve jméně spřežky.

Slovanská mytopatologie a křesťanstvíEditovat

Mnohé slovanské mytopatologické představy nejen že nejsou v rozporu s křesťanstvím, ale dokonce jsou na něj přímo navázány. Tak se můžeme od pacientů dozvědět, že Adam a Eva byli Hejslováci, nebo že Panna Maria žila v Rusku, jak se zpívá v lidové písní Chodila Matička, chodila po Rusi.

Slovanská mytopatologie má i vlastní světce, které nezná ani katolická, ani řecká pravoslavná církev. Mezi ně patří například:

Putin Gas King

Pokročilá schizofrenieEditovat