FANDOM


„Zejména na Slovensku zůstával velkým problémem rozšířený alkoholismus. Prodej tvrdého alkoholu ovšem představoval významný přínos pro státní pokladnu.“

- Václav Klaus

„Když ti někdo řekne po Slovensky tě pozdraví, okamžitě řekni: "Počkej kámo..", trubku, a hned ho jebni po hlavě, hned ho zabij. Takovou trubku nos u sebe, okamžitě po té palici. Okamžitě vole zabít ty kurvy zasrané, zamrdané.“

- neúspěšný opravář slovenského traktoru LKT (Lakatoš), Luboš
Slovenská republika / Severní Uhry
Szlovák Köztársaság / Slovaki Them / Észak-Magyarország
Bratislava Vlajka
státní zřízení:Županství
hlavní město:Prešpurk
jazyk: maďarština, prešburčina, hutorčina
náboženství:katolické, evandělícké, pravoslavné
Mapa slovensko
prezident:Andrej Zakisaný
premiér:Robert Tiso
hymna:Nad krčmou sa blýska
měna:Teuro
národní jídlo:bryndzové halušky
národní sport:fotbal
Lasica & Satinský ..

Lasica & Satinský ... a precsa sme to odvysívavi!!!

Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Slovensko na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie

Slovensko (anglicky Slotakia), maďarsky kibaszott északi ország, dlhý tvar Slovenská republika, někdy též Severní Maďarsko, je malinkatá země ve tvaru halušky, hraničící se Sovětským svazem. Žijí v ní (kromě Maďarů, Romů, Rusínů, Poláků, Čechů a Hejslováků) také Slováci jako nejvýznamnější národnostní menšina.

Slovensko od začátku existence hraje pouze marginální roli ve světovém dění. Zpravidla je nešťastně považováno za součást Československa nebo je zaměňováno se Slovinskem, přičemž Česko i Slovinsko hrají též marginální role, ne však tak moc jako právě Slovensko.

DějinyEditovat

Jozef Tiso

Prezident Tiso vyznamenává vojáky Wehrmachtu.

Mučedník

Vladimír Mečiar vyboxoval Slovákům samostatnost.

Dějiny Slovenska od prvopočátků provází neustálý, vytrvalý boj Slováků za sebeurčení.

 • Začalo to už Velkou Moravou. Kdyby kníže Mojmír I. roku 833 nedobyl Nitrianske kniežatstvo, ale bitva dopadla opačně, vznikla by Velká Nitra. Budoucí společný stát by se nejmenoval Československo, ale Slovenskočesko.
 • Pak přišli ke slovu Uhři. Kočovní nájezdníci – Arpádovci přiklusali odněkud z Asie a nedali Slovákům šanci. Mírumilovní Slováci ve svých dějinách vlastně žádnou bitvu, natož válku nevyhráli. Maďaři je postupně, potupně, téměř úplně asimilovali (pozor, to neznamená možná milovali, někteří Maďaři Slováky velmi milovali).
 • Kdysi za husitských válek se našel velký hrdina: Juro I. Jánošík, který tehdejší Horní Uhry vyvedl z Uherské nadvlády, po jeho smrti (a domluvě s Cikmundem I. Lucempurkem) se Horní Uhry vrátily zpět k Ostatním Uhrám.
 • Naštěstí se roku 1815 narodil Ľudovít Štúr, který zbuntoval Slováky do národního obrození. Založil také spisovnou slovenštinu, ale měl tu smůlu, že už tehdy jejich jazyk vycházel z hrozné češtiny. Jakékoli vylepšování tak strašného základu bylo nad lidské síly.
 • Tomáš Garrigue Masaryk byl konečně ten, kdo vytvořil útvar s názvem Slovensko, když jeho početně slabší a hůře (obojí z důvodů tradice) vyzbrojené české vojsko s pomocí moravské obrněné šaliny a domorodými průvodci z řad podtatranských šerpů vybojovalo území postupně na Uhersku, Maďarsku a Maďarskosovětsku. Stalo se tak na pozadí výsledků První světové války. Masaryk tenkrát udělal chybu (což se mu stávalo pravidelně jednou až dvakrát za deset let), když neuposlechl hlasy svých poradců a nevyhubil či neprodal tamní obyvatelstvo do otroctví za účelem zřízení pastvin pro prasopsy. Nicméně suverenita to ještě nebyla.
 • Vytouženou samostatnost Slovákům přinesl až Adolf Hitler. Jozef Tiso, římskokatolický kněz, usedl 26. října 1939 konečně na trůn prezidenta samostatného Slovenska.
 • Ruské tanky zasáhly poprvé a v roce 1945 a ukončily první slovenský stát.
 • Ruské tanky zasáhly podruhé v roce 1968 a brzy poté nastoupil druhý slovenský prezident „vykupitel“ Gustáv Husák. Za jeho vlády se Slovensko neuvěřitelně zmátořilo a z původně zaostalého agrárního státu se stala průmyslová země.
 • V roce 1992 se rozhořela česko-slovenská válka, která skončila v roce 1995 bombardováním Prahy státy NATO. Češi byli donucení uznat slovenskou nezávislost smlouvou z Vadúzu.
 • Dlouhodobá politická krize v nefunkčním Slovensku vedla k volbě populistických vlád. Obyvatelstvo Slovenska se z frustrace radikalizovalo stejně jako Němci ve 30. letech a v roce 2007 vyvolalo vojenskou agresi, která skončila okupací Francie v rámci tzv. Slovensko-francouzské války.

VzdělanostEditovat

Slovensko-ocami-slovakov

Slovensko očima Slováků.

Nejen, že Masaryk nerozprodal slovenskou populaci do otroctví Tatarům a Turkům, on se dokonce pokusil Slováky vzdělat. Netřeba dodávat, že zprvu šlo o zbytečné úsilí – Slováci se vzdělanosti bránili od doby, kdy jejich národ vznikl a vystačili si s klacky a kameny ještě v době, kdy po světě lítala Amelie Earhart.

Někteří Slováci se už v minulosti pokusili o to naučit se číst, psát i počítat. Protože ale Slovensko bylo Maďarskem, mluvili Slováci maďarštinou a tudíž všem vzdělancům kuloví rozuměli. Dobová díla se nepřekládala, slovenští spisovatelé na začátku 20. století teprve překládali Epos o Gilgamešovi.

Dělení SlovenskaEditovat

Dělení Slovenska nenastává často, neboť matematika praví, že nulou nelze dělit. Navíc platí, že Slováci nejsou schopni klást jiný než verbální odpor, stávají se tak obvykle snadno zabraným územím.

VlajkaEditovat

Obvykle jsou Slováci velmi nerozhodní a nejinak tomu bylo v případě volby vlastní státní vlajky, když se Slováci laskavě uráčili postavit se na vlastní nohy.

 1. vlajka zachycuje drsnou slovenskou realitu
 2. vlajka zachycuje marnou snahu být něco víc
 3. vlajka byla přidělena Evropskou unií
 4. vlajka byla už zabraná
 5. vlajka nebyla zabraná, a tak ji vzali za svou


EkonomikaEditovat

Tatry

Ministerstvo životního prostředí bylo pro málo peněz zrušeno v rámci šetření vlády Roberta Fica

„Krajina švédskych daní a mongolských ciest“

- Robert Fico

Slovensko je zaostalý stát závislý na rozvojové pomoci ostatních členů Evropské unie (především Řecko, Německo, Česko, Maďarsko nejvíce), které Slovensko doslova visí na krku. Proto Slováci přijali euro jak brzo to jen bylo možné, aby je EU případně nemohla z unie vykopat až příliš snadno a aby to když tak něco stálo. Co se týče fiskální a monetární politiky, stojí za hovno.

Země žije zejména z chovu ovcí, skotu, koní či vzácných slovenských hrochů. Také turismus hlavně z Německa a z ČR tvoří výrazný a tolik potřebný příjem do státní kasy i chudé slovenské kapsy. Slováci se také snažili konkurovat Čechům s vlastními sládky a pivem, které ale bohužel chutnalo, jak se tak říkává, jako chcanky (byly to chcanky).

Ozbrojené sílyEditovat

Zatímco Česká republika a Polsko se přetahovali o americký radar, Slováci si u Rusů objednali interkontinentální hnojomety. Není třeba dodávat, že hnojomety míří právě na Západ.

Východní povstáníEditovat

Taliban RTR8JIB 617

Romské milice

Po vzoru Basků a Katalánců se také východoslovenští cikáni rozhodli vyhlásit samostatný Romský stát. Získali grant EU a nakoupili několik tanků T-55 bývalého SSSR, lehké tanky KV-2 nebo 2 letouny CIG-21.

Jazyky Slovenska Editovat

Jazyky Slovenska

Přehled jazyků dle územněsprávních obvodů.

Na Slovensku se mluví několika světovými jazyky:

 • Prešburčina - Prastarý slovansko-germánský analytický jazyk, kterým hovoří pouze starousedlíci a jejich potomci žijící ve vilách pod Děvínem. Vyznačuje se nízkým počtem nadávek. Ukázka: Ty si neni normálny alebo čo?
 • Vysoká Tatrančina – Jazyk horských kmenů, původně pastevců ovcí dnes pasáků ukrajiských sociálních pracovnic. Ukázka: Hore grúňom sa terigá honelník s budzogáňom.
 • Nízka Tatrančina – Slovanský jazyk údolí sevřených horskými pásmy. Vyznačuje se středním počtem nadávek.
 • Záhoráčtina – Semitsko-český jazyk v pohraničí s Moravstánem. Vyznačuje se vysokým počtem nadávek. Vznikl smíšením původní slovenštiny, turečtiny a brněnského hantecu.
 • Stredoslovenčina – Jediný východoslovanský jazyk psaný latinkou. Ukázka: Ľaľa ho, papľuha, ogrcal mi krpce.
Zidan

Cikáni, tedy Romové, vlastní řeč používají, ale čím dál tím méně

 • Hutorčina – Původní jazyk východní části země. Ač vývojově nejstarší, neexistuje v psané podobě. Hodně ovlivněná rusínštinou, jazykem (paradoxně) blízkého Dalekostánska. Ukázka: Šidzemsto šidzemdzešac šidzem (777)
 • Romština – Nejběžnější jazyk Slovenska rozšířený po celém území. Ukázka: Dilino phenel, so džanel, goďaver džanel, so phenel. (Hlupák říká, co ví, moudrý ví, co říká)
 • Maďarština – Kryptojazyk jižních Slováků, ostatním obyvatelům nesrozumitelný, druhý nejrozšířenější. Ukázka: Kérek egy káposzta salátát. (Prosím jeden zelný salát).
 • Čeština - Spolu s latinou úřední jazyk Uher (kteréhož státu je Slovensko jediným legitimním nástupcem) od dob krále Matyáše, jenž si pro náklonost k jistým tenkým, blanitým částem mladých panen vysloužil přízvisko Korvín. Nyní bude za její používání hrozit pokuta až 5 tisíc euro. To má zavést novela zákona „o státním jazyku“, která vyšla z dílny hejslovenského ministra kultury Marka Maďariče. Slovensko se tak vrátí do zlatých časů jazykového útlaku 19. století, které dalo světu kvalitní literaturu a národní obrození. Podle nové pravopisné normy slovenštiny, nazvané na ministrovu počest Maďarčina, se již tisknou nové učebnice. [1]

Vzhledem k vysokému počtu jazyků není divu, že si Slováci navzájem příliš nerozumějí a často a rádi se hádají. Jazykové rozrůzněnosti se snaží čelit intenzivním vysíláním Slovenskej televízie, která používá pouze Presburčinu. Tyto snahy se bohužel míjejí účinkem, protože jih země sleduje výhradně maďarskou televizi, východ se kouká na ukrajinské vysílání kazašské stanice KNN, a západ čumí na českou televizi NOHA. Pro Čechy je samozřejmě slovenština naprosto nepochopitelná, i jazykoví odborníci si lámou hlavy se slovenskými jazykovými hádankami např. Povedz slovenské mesto na h, správná odpověď: "Čadca, boha jeho, ty kokot otárený".

Nejdůležitější frázeEditovat

 • Mé vznášedlo je plné úhořů. – Moje vznášadlo je plné úhorov.
 • Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy. – Kŕdeľ šťastných ďatľov učí pri ústí Váhu mĺkveho koňa obhrýzať kôru a žrať čerstvé mäso.

SlováciEditovat

Podrobnější údaje naleznete v článku Slováci.

Podrobnější údaje naleznete v článku Hejslováci.

Marian Kotleba

řadu inteligentních dovedných lidí

Slovensko navzdory své malé rozloze dokázalo vyprodukovat řadu inteligentních dovedných lidí, kteří jsou ve světovém měřítku přesto bezvýznamní. Tato inteligence ale odchází do vyspělejšího Moravstánu, případně do ČR.

Složení obyvatel
 • Maďaři tvoří 10%
 • Rusíni tvoří 10%
 • Češi s Němci tvoří dohromady 5%
 • ostatní jsou Slováci
 • a zbytek krade slepice

Zasloužili se o státEditovat

 • Sulejman I. – Nandal to Uhrům u Moháče (to je dobře samo o sobě) a omezil území Uher zhruba na dnešní Slovensko.
 • T. G. Masaryk – Bez Tatíčka by dodnes byly jen Horní Uhry. Problém národnostních menšin a úředního jazyka by nebylo potřeba řešit.
 • Edvard Beneš – Jeho jediné velkolepé vítězství, Trianonská smlouva, ořezala Maďarsko o Felvidék.
 • Adolf Hitler – Bok po boku s Jozefem Tisem konečně vytvořili samostatný „Slovenský štát“.
 • Josif Vissarionovič Džugašvili – Tvrdošíjně trval na tom, aby Slovensko spadalo do protihitlerovské koalice, ačkoli slovenská vojska bojovala na východní frontě na protilehlé straně.
 • Ján Čarnogurský – vybojoval Slovákům pomlčku, takhle malou: -.
 • Vladimír Mečiar – Vyboxoval Samostatné Slovensko
 • Maroš Kramár - Světově nejuznávanější slovák všech dob.

GalerieEditovat

SouvisejícíEditovat

Globus Související informace obsahuje
Regál Cestování©Lengua2 Jazyky

angličtinaarabštinaarumunštinačeštinačínštinadadštinaEinsteinův jazykesperantofinštinahantecinglyšjaponštinakatalánštinaklingonštinakopíjská češtinakopřanštinakřivočeštinakvětomluvalatinalispmaďarštinamongolštinamoravštinaněmčinapapájštinaplzeňštinapo našymupolštinapražštinarumunštinasadštinaslovenčinastaroněmčinašarišštinašpanělštinavietnamštinaZjednodušená češtinaženština

Slovenská vlajka Administratívne rozdelenieSlovenska Slovenský znak

Severné Slovensko (Tatransko-Turizticko) | Južné Slovensko (Felvidék) | Východné Slovensko (Predzakarpatie) | Západné Slovensko (Prešpurkbáči) | Slovenské pivo (Szlovák sör) | Kokotovo (Faszváros)

Země Koruny české BohemiaBójskoBudvajzskoBrněnská republikaČeskoČeská říšeČeskoslovenskoČeskotskoHoráckoIslámský stát v TeplicíchJižní ČechyKatolická AOKarlovarské VelkovévodstvíKřivočeskoMaleschauMexxikoMongolská kolonieMoravstánOsoblažskoPráglRepublika Tercie ASlezmorčeSlizkoSudetenlandTěšínskoTuzemskoValašskoVelká MoravaVietnamVysočinaNRVK

EvropaAlbánieAnglieBaskickoBělehradský pašalíkBelgieBěloruskoBulharskoČerná HoraČeskosaské ŠvýcarskoČtvrtá říšeDámskoDánskoFinskoFrancieChorvatskoIrskoItálieIslandIslandský státKosovoSA KosovoLichtenštejnskoLucemburskoMaďarskoMoldavskoNěmeckoNDRNizozemskoNorskoPolskoPortugalskoRakouskoRumunskoŘeckoSeverní KyprSicílieSkotskoSlovenskoSlovinskoSrbskoSRDSvobodné město HamburkŠpanělskoŠvédskoŠvýcarskoUkrajinaWalesOsmanská říše

Točící se svět

AsieCajzlistánČečenskoČínaIndieIslámský státIsraelJaponskoJižní KoreaKatarKLDRKurvajtMíránMongolskoOnánOlympijští sportovci z RuskaRuskoRusko podle západuSovětský svazStanSýrieTibetTureckoTydlistán

AfrikaBurkina FasoEgyptGambieKarlovarská Jihozápadní AfrikaMoravská Jihovýchodní AfrikaSúdán

AmerikaBrazílieGrónskoJamajkaKanadaRepública Socialismo o Muerte de CúbaSpojené státy americkéVenezuela

OstatníAbsurdistánAntarktická říšeAtlantidaAustrálieBanánová republikaÇek CumhuriyetiČudlíkistánDámskoGighaHavajHněďKrakoziaKrálovství kněze JanaLiberlandNový ZélandPapu PapuPirátský státSadistánSeychellyTokelauUsámova říšeZeleň