Strouhanka

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

Strouhanka je zvláštním skupenstvím pečiva. Jedná se o mleté vyschlé pečivo, zpravidla chléb, veku, rohlíky či housky. Vyskytuje se pouze v sypkém skupenství, které se mj. vyskytuje pouze u písku a velmi vzácném výměšku létajících špagetových monster. Pro své vyjímečné vlastnosti je často používána v gastronomii, válečném průmyslu a v současné době je zkoumána v urychlovačích částic jako potenciální palivo vesmírných plavidel.

[editovat] Složení

Běžně dostupná strouhanka na pultech obchodů zpravdila obsahuje cca.30% rohlíků, 67% veky, 2% písku a 1% neidentifikovaného biologického materiálu. Existuje i varianta strouhanky prodávaná pod obchodním názvem Strouhanka Super125, kde normou stanovený obsah příměsí je 45% rohlíků, 30% veky, 15% housek, 15% chleba a 20% písku. Dále je strouhanka obchodně dělena na hladkou, jemnou a hrubou. Obvykle bývají různé druhy hrubosti značeny čísly 1-3, přičemž označení 3 označuje strouhanku hrubou. Některé značky písek v hrubé strouhance nahrazují štěrkem. Pro průmyslové využití se rovněž vyrábějí strouhanky z jednotlivých druhů pečiva bez příměsí a to i v hrubosti 0; která je pro běžný maloobchodní trh nedostupná.

[editovat] Domácí výroba

Rozšířená je domácí výroba strouhanky. Domácnosti se tímto zbavují nepotřebného starého pečiva, které již pro své umístění na Mohsově stupnici tvrdosti pozbylo jedlého stavu. Vědecký tým Necyklopedie nicméně nedoporučuje domácí výrobu strouhanky. Sypké skupenství strouhanky je velmi nestabilní a může způsobovat nehody. Byl proto vydán soubor pravidel, jejichž dodržením lze zmírnit rizika vyplývající s domácí výroby strouhanky.

1. Použijte více druhů pečiva

2. Pečivo před mletím namočte, snížíte tím sypkost a zvýšíte stabilitu strouhanky

3. Chleba lze použít pouze do 5% celkového obsahu

4. Nemelte strouhanku na větší jemnost než 2

5. Nevyrábějte větší množství strouhanky než 700g

6. Větší množství strouhanky vždy rozdělte na menší části, které skladujte odděleně

7. Strouhanku upotřebte do jednoho roku od výroby

[editovat] Vlastnosti strouhanky

Pyrotechnik

Zkušený pyrotechnik kontroluje kvalitu strouhanky

Sypké skupenství strouhance propůjčuje jedinečné vlastnosti podobné písku. Její chování ve větším množství se podobá kapalině, nicméně jednotlivá zrnka naopak vykazují vlastnosti pevných látek. K tomuto jevu se váže mnoho teorií, prozatím nejpřesvědčivěji je popsán teorií čtyřrozměrné strouhanky. Vlastnosti strouhanky se rovněž mění s podílem různých příměsí, zároveň strouhnka typu Super125 se v určitých podmínkách chová až příliš racionálně. Vědeckým pokusem bylo dokázáno, že ve stavu mikrogravitace jednotková kružnice psaná speciálním perem s náplní Strouhanky Super125, jemnosti 0, vykazuje π=3. Díky tomuto jevu je zkoumána především tato varianta jakožto možný pohon příštích kosmických plavidel. Strouhnaka sdílí mnoho vlastností s pískem, nicméně její organická podstata ji výrazně odlišuje. Výroba strouhanky v průyslovém měřítku je přísně regulovaná státem s požehnáním Církve katolické k užití přísady chlebu, který je tělem Ježíše Krista. Proto není domácím výrobnám povoleno používat chléb ve větším měřítku. Rovněž stabilita strouhanky v sypkém skupenství klesá exponenciálně se zvyšujícím se stupňem jemnosti. Při jemnosti 0 lze pak její stabilitu počítat jako: (kr + kh + kv + kc)/hmotnost × stupeň jemnosti + = stabilita; kde kr, kh, kv, a kc jsou konstanty stability rohlíku, housky, veky a chlebu. Při stupni jemnosti 0 pak ve vzorci figuruje 0 jako jmenovatel, strouhanka se pak přestává chovat racionálně. Proto i při vědeckých experimentech se používá jemnost pouze blízká nule, neboť vědci předpokládají, že iracionální strouhanka by mohla narušit Higgsovo pole.

[editovat] Strouhanka svatá

Jedná se o variantu čisté chlebové strouhanky. Vzhledem k faktu, že chleba je Ježíšovo tělo, chlebová strouhanka bez příměsi je pak prakticky tatarským biftekem z Ježíšova těla. Z této interpretace pochází i výraz Ježíšův tatarák hluboce zakořeněný v křesťanské mytologii. Tvorba čisté chlebové strouhanky je přísně kontrolována církví a je považována za svatou relikvii s mýtickými vlastnostmi.

[editovat] Využití strouhanky

Pokud se nechcete dozvědět vůbec nic, a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Strouhanka na české Wikipedii.
Hopsající Wikipedie

[editovat] Obrazový materiál

Typ0

Strouhanka hrubosti 0 uchovávána v hermetickém obalu plněném ochrannou atmosférou ze směsi vzácných plynů

Strouhankaex

Boží trest seslaný na továrnu vyrábějící strouhanku s vyšším než povoleným podílem chleba

uncyclopedia