Taktický rezonátor částic

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

Taktický rezonátor částic je přísně utajovaná zbraň české armády, o její existenci se pouze spekuluje, nikdo neví, jestli tato zbraň skutečně existuje, ale vysvětlovalo by to celou řadu historických otazníků.

[editovat] Fakta, která tušíme

Zesilovac

Mohl by to být atomový výbuch, ale stejně dobře by to mohl být účinek rezonátoru.

Již název napovídá, že taktický rezonátor částic je tak účinný díky své schopnosti rezonovat částice (tj. odrážet a zesilovat tok částic) a následně je ve svazcích vystřelovat proti cíli (obdobně jako laser), účinky jsou zdrcující.

Zařízení bylo pravděpodobně objeveno Nikolou Teslou, podobně jako paprsky smrti, trojfázový motor a silový štít, používaný k obraně USA před zlými státy.

AAAAAA small

George W. Bush v momentě, kdy se právě dozvěděl o taktickém rezonátoru částic.

Funkci zařízení dokážeme, když vyjdeme ze vztahu

 \frac{\partial N_1}{\partial t} = - B_{12} \rho(\nu) N_1 a dosadíme do vzorců

 \frac{\partial N_2}{\partial t} = - A_{21} N_2

  \quad \Rightarrow \quad N_2(t) = N_2(0)\cdot e^{-\frac{t}{\tau_{21}}}

 \quad \Rightarrow \quad \tau_{21} = \frac{1}{A_{21}}

Dalšími úpravami získáváme vztah pro rezonanční kaskádu a protonový diskombobulátor:

 \frac{\partial N_2}{\partial t} = - B_{21} \rho(\nu_{21}) N_2 \cdot2πr

Kombinací absorpce, stimulované a spontánní emise získáváme:

 \frac{\partial N_1}{\partial t } = -\frac{\partial N_2}{\partial t } = B_{21} \rho(\nu) N_2 - B_{12} \rho(\nu) N_1 + A_{21} N_2,

protože je zcela zjevné, že platí N_1 + N_2 = N_{tot} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial N_1}{\partial t } = - \frac{\partial N_1 }{\partial t }.

V termodynamické rovnováze je počet přechodů mezi hladinami shodný. Proto pro rezonanční frekvenci platí

 \frac{\partial N_1}{\partial t } =  \frac{\partial N_2}{\partial t } = 0 \frac{}{}

Z uvedených rovnic plyne důležitý vztah, dokazující funkci částicového rezonátoru:

 N_2 A_{21} + N_2 \rho(\nu) B_{21} = N_1 \rho(\nu) B_{12} Q. E. D.

[editovat] Pohled do historie

Heydrich

Reinhard Heydrich.

Dokonalou ukázkou využití rezonátoru v historii je zánik Sumeru, vyspělá civilizace prakticky z ničeho nic mizí ze scény, skutečnou příčinou byl nevyladěný rezonátor stejně jako v případě Sodomy a Gomory. Nejinak tomu bylo s Atlantidou, Slované poučení předchozí katastrofou přitáhli rezonátor k moři, rozhodnuti opakovat Mojžíšův pokus o rozestoupení moře, vyslali vlnu částic, ale nedočkali se žádaného efektu a tak vyslali druhou, která sice vytvořila koridor, ale ten se následně zhroutil. Mezitím k ostrovu Atlantida dorazila první vlna a zničila vše živé, druhá vlna vymazala ostrov z mapy. Po narození Ježíška Slované vytlačili Germány pomocí rezonátoru a zabrali si kus území, které prakticky okupují dodnes, s rezonátorem kdesi ukrytým...

[editovat] Využití dnes a v budoucnosti

Neví se, zdali bude rezonátor ještě někdy nasazen, jeho poslední doložené využití, bylo v dobách druhé světové války při atentátu na říšského protektora, kde byl nasazen kapesní model toho zařízení, výsledkem byl zdemolovaný vůz a jeden mrtvý. Spekuluje se, že rezonátor našli komunisté a odvezli ho do Moskvy.

uncyclopedia