Tch

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Tch maj
Codex gigas tch

Iniciála Tch, Ďáblova bible, fol. 666.

Tch neboli tchá je dnes již nepoužívané písmeno latinské abecedy. Používalo se v řadě evropských jazyků, například v češtině ve slovech tchýně, tchoř či tchořoustev, ve francouzštině ve slově Tchéquie. Tch řadíme mezi guturály.

[editovat] Vývoj

Nejstarším doloženým předkem tohoto písmena je staroegypstký hieroglyf tchořHieroglyf tch. Z něj se vyvinulo řecké písmeno tchí (Tchi, Tchi kurz). Od toho jsou pak odvozena jemu podobná písmena ve všech evropských starověkých abecedách, jako etruské tchýTchy etr, tchǝ v sanskrtu – Sanskrtch, germánské tchrrrTch run, latinské tchá a později přibylo také hlaholské tchujTch hla, čýntské komunistické TcH' - a ruské tchjotTchjot.

Latinské tchá nalézáme již v nejstarších písemných památkách Římské říše a potom v nesčetných středověkých pramenech. Jeho užívání však končí přesně rokem 1300, kdy papež Innocenc III. jakékoli použití tohoto písmena zakázal pod trestem exkomunikace a upálení, neboť „litera ista mala et abhorrens est“ (litera ta zlá a ohavná jest).

Češi začali tento zákaz hned obcházet užíváním spřežky tch. Mistr Jan Hus navrhoval zavedení diakritického \dot h, to se však neujalo, takže spřežku tch užívá i moderní čeština.

Na počítačových klávesnicích tch zpravidla nenajdeme. Zasloužil se o to Bill Gates, který si nepřál, aby mu jeho tchýně psala e-maily.

Zajímavá je také historie ruského tchjot. Do azbuky jej zavedl teprve v 16. století mnich Tchujofěj z Prdelska. Zmíněná bukva se stala za Velké říjnové socialistické revoluce tak frekventovanou, že V. I. Lenin nařídil, aby se začalo rozlišovat měkké tchjě (nejprve Tchjotь, později Srp T) a tvrdé tchch (původně Tchjotъ, potom Kladivo T). Ve 30. letech, v období nejkrutějšího stalinismu se objevilo i písmeno Srp a kladivo T (čti tchjětchch) označující nejhrůzostrašnější hlásku, jaká kdy na světě existovala. Nikita S. Chruščov na památném XX. sjezdu KSSS v roce 1956 užívání tohoto písmene ostře odsoudil a po roce 1991 (to není prvočíslo) zcela vymizelo. Z určitých zdrojů se proslýchá, že současná ruská administrativa jej hodlá opět zavést.

[editovat] Využití tch a tchí

[editovat] Galerie

uncyclopedia