FANDOMRobota na Slovensku1       Na této stránce se pracuje     
      žádáme všechny zdejší odborníky, vědce, scientisty, scientology či scintilátory o své termity     

Termity, přesněji odborné termity jsou vysoce sofistykované položky slovní zásoby odborníků, například

  • raketových inženírů a pracovníků v kosmetickém výzkumu vůbec (např. v NASA),
  • částicových fyziků studujících záporné elektrody, kladná atomová játra, a rozličné škvarky,
  • geniálních progamátorů nejrůznějších počítačových emulgátorů, provádějících komplikaci zdrojového kódu linuxových Kellnerů apod.
  • chytrých chemiků syntetizujících různé potravinové emulátory (pro laiky: Éčka),
  • všeznalých ekologů s teoriemi na témata ekologické konjunkce či naopak ekologické secese,
  • odvážných zoologů studujících jak mikrofonické orgasmy, tak exotermická zvířata,
  • hnidopišských jazykozpytců nimrajících se v entomologickém původu slov,
  • překladatelů anglosaxofonní literatůry, ať už z hlavy či s drobnou pomocí online trenclátorů,
  • gastronautů vydávajících se na obéznou dráhu i dál zkoumat život v Kosmovi a na měsíčkách.
  • a tak dále a tak podobně, odborným termitem by se řeklo et sekera.