Tovární komín

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání
Kominik

Typický tovární komín, v pozadí kominík sázející květiny, v popředí kbelíky s životodárnou tekutinou

Tovární komín je jeden z čistě přírodních úkazů vytvořených člověkem a má nenahraditelnou roli při zkrášlování panoramat. Je-li komínů více najednou, jedná se o komínové hejno či tzv. soukomíní.

[editovat] Popis

Obecně se dá říci, že tovární komín je takovýto hentý oný, tudlencto či támdleto čoudící, přesněji pak štíhlý, vysoký objekt sloupoidního tvaru s dutinou uvnitř, která je ve více či méně pravidelných intervalech vyplňována čoudem. Čoud prostupuje celým tělem komínu a za ideálního počasí vytváří esteticky zdařilou čepici, připomínající vychrtlého trpaslíka či sfouklou zápalku. V souladu s normami EU poskytuje funkční komín estetický zážitek i slabozrakým jedincům pomocí tzv. aromaterapie.

Komín je zpravidla sestaven z červených či načervenalých cihliček (starší typy) nebo betonových prefabrikátů, které mu dodávají veselý vzhled. Komíny díky tomu působí kladně na psychiku občanů a vytvářejí si k nim pevné pouto. Což je jeden z důvodů, proč se lidé stěhují tak rádi do měst s velkými továrnami.

[editovat] Druhy

  • Klasický - Tento tovární komín je opravdu jen a jen klasický.
  • Šikmý - Speciální druh komínu postavený slaboduchými jedinci. Nejprve stál rovně, ale vlivem sesedání podloží či silného větru se pomalu a jistě naklání. Typickým příkladem je Šikmá věž v Pise, což je opravdu pořádně vožralej komín.
  • Nacistický - Při 2. světové válce nejčastější nadrasa využíván nacisty, je tvořen náckovskou nataženou rukou, následně mírně nad hlavu pozvednutou. Tento druh továrního komínu nekouří, kouří pouze nacista.
  • Protiletadlový - Jedná se o komíny nekouřívé, jejichž účelem je poskytovat imobilní překážku pro nízkoletící letadélka. Ozkoušeno, nefunguje - viz 11.září.
  • Čapí - V současnosti velmi využívaný jako lákadlo na turisty, především japonské. Vzniká spojením druhu klasického (Tkk), loukoťového kola (Lk) a Čápia (Čá) vznikne čapí(tkČsLk). Rovnice: 35 tkk48 + 16,7 Čá51 -> 12 tkk22Čá sice zcela opomíná vazební prvek Lk, jest však pro zapamatování mnohem jednodušší než technicky správné Tkkk + Lk + (1-2)Čá(+2) -> TkkLkČá.
  • Maximaliposkalestamidaluskus - Hypoteticky existující, leč stále nepopsaný přírodní úkaz, kdybyste se dozvěděli něco více prosím doplňte.

[editovat] Příklady

uncyclopedia