FANDOM


V úvodu umístěn vzácný, historický snímek jednoho z trivolů, které svého času pásol Jano u hája.

Fotografii dotyčného Jána se zpočátku nepodařilo nalézt, ale naděje, jak známo, neumírá. A tak v její již již nastávající agonii byl přeci jen onen Jano na další fotce objeven a dodatečně přidán.

Trivol04

Prvé historické zmínky o trivolech Editovat

Jednu z nejstarších zmínek, připomínajících existenci trivola, lze nalézti v písni "Pásol Jano trivoly u hája". Dlouho panovaly domněnky, že se jedná o pouhou bájnou chiméru. Posléze však bylo z hlubin minulosti vpravdě dřevní vyloveno něco historického materiálu, včetně obrázku, který alespoň imaginární existenci tohoto bájného tvora nade vší pochybnost dokládá.

Teorie vzniku trivolů Editovat

Trivol byl dlouho znám coby chovatelsky využívaný býložravý živočich, považován byl za recentní odrůdu reliktního triceratopse.

V současnosti, na základě nových výsledků dosažených ve výzkumu dědičnosti i babičnosti, lze téměř s jistotou říci, že trivol je ve skutečnosti hybridem, výsledkem někdejšího spontánního křížení triceratopse s volyní. Došlo k tomu tak, že jeden z více uvědomělých triceratopsů, vědom si toho, že je nemilosrdným tlakem přírody, Dekkánským soptěním a neúprosně se blížícím dopadem až moc velkého asteroidu Chicxulub odsouzen k vyhynutí, se rozhodl pojmouti za choť krásnou, mladou, a velice přítulnou volyni. Bylo mu totiž jasné, že nejrůznější volové hned tak z povrchu zemského nezmizí, a zde byla šance na alespoň částečné uchování starobylého rodu triceratopsího pro budoucnost. Plodem jejich lásky pak bylo prvé trivolátko, po němž pak následovalo i mnoho dalších, což dalo vzniknout prvému, životaschopnému stádečku trivolů a trivolyní.

Trivolyně02

Trivolí samice (trivolyně) při promluvě.

Trivol03

Jano, pasoucí trivola u hája

Soslík Editovat

Jak je na unikátních fotografiích zjevné, přímo nad nozdrami trivolími je umístěn zřetelný výrůstek. Jedná se o takzvaný soslík, o kterém pojednává zvláštní článek ZDE.

Pozdější osud trivolů Editovat

Jak je již z historické fotografie v titulu stránky zřejmé, trivol byl typický svým bezelstným, dobromyslným úsměvem, ve kterém se plně zračila i jeho bezelstná, dobromyslná povaha. A právě ta se mu stala venkoncem osudnou. Bylo v té jeho dobromyslnosti přítomno i něco z vola, nelze totiž opomenout jeho, byť i pradávný, původ z volyně. Tato kombinace dala ve výsledku vzniknout jejich až přílišnému sklonu k dobrovolnosti, což se oněm bezelstným tvorům v době dnešní stalo osudné.

Zdroje a prameny, ze kterých možno čerpat Editovat

Prazdroj-rozvoz-piva

Prazdroj

Staropramen

Staropramen