FANDOM


Tvýkůž je kopytnaté zvíře vyskytující se ve střední Evropě, konkrétně v oblasti Olomoucka.

Pravděpodobně se jedná o křížence měkoně a ovce. Charakteristickým rysem, který je dán právě zkřížením lichokopytného měkoně se sudokopytnou ovcí, je specifický vzhled nohy tvýkůže, který je jediným známým zástupcem rodu Aparitokopytníků, jelikož bez ohledu jak důkladně či z jakého úhlu je tvýkůž pozorován, není možné jednoznačně určit počet kopyt na každé noze, a ve vzácných případech ani počet nohou (což ovšem může být dáno známým sklonem obyvatel Olomoucka k alkoholismu).

Popis Editovat

Tvýkůž je stádní zvíře cca 60-90 cm vysoké, v kohoutku se srstí světle hnědé barvy a jediným, vzad zatočeným rohem (pozůstatkem po křížení rohaté ovce a bezrohého měkoně). Maso je poměrně chutné, podobné běžnému skopovému s mírným nádechem koniny, ovšem zřídkakdy konzumované pro charakteristický vedlejší efekt, způsobující až týden trvající silné světelkování vlasů, mezi Olomouckými obecně známé jako svatozář. Naopak obecně často bývá tvýkůž chován pro svou bohatou, hřejivou vlnu a charakteristické, silně čpící pižmo.

Nejznámějším nadšencem pro chov tvýkůžů je zpěvák Pavel Vítek, který se netají svou oblibou k tvýkůžímu pižmu a jejich hřejivé srsti, ovšem zároveň varuje před vedlejšími účinky konzumace tvýkůžího masa, dokonce zdůrazňuje, že by raději obětoval vlastní život, než by se uchýlil k pozření potravin vyrobených z masa tvýkůže, jak vidno z textu jed(i)né jeho populární písně:

Píseň Editovat

Mám rád vůni Tvýkůže,

hřej když můžeš mě hřát,

Dám svý tělo na oltář,

já nechci mít svatozář.