Užjdu

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání

Uždu (či jen normovaně UJ, Uj nebo uj) je jednotka popisující dobu od vydání požadavku do jeho vyplnění.

Poprvé jej popsal na svém blogu uznávaný bloger Idnesu [|Jan Wolprecht] takto: Je to jednotka dochvilnosti. Určitě to znáte. Manželka vás volá v nejméně vhodné chvíli k obědu a vy se zmůžete jen na houknutí: "Jó, už du."Jednotce vnukl do vínku také jeho relativitu, proměnlivost. Filosofováním nad jeho existencí vznikla výše uvedená definice, která zní celá takto:

„Uždu je měrná jednotka přibližně popisující dobu od vydání hlasového požadavku do jeho vyplnění nebo do započetí jeho plnění“

- uživatel Agent Imperialismu

Podstatným přínosem bylo upřesněním vydaného požadavku jako "hlasového" pro příčinu, že na nehlasové zavolání se obvykle (a vlastně ve většině případů- se jedná o požadavek na příchod, tedy lidově řečeno "Fando, po'ď 'sem!" nebo "Starej, máš nalitou polívku!") neodpovídá "Jó, už jdu" a také "do započetí jeho plnění". Není totiž rozdíl v tom, zda-li požadavku vyhovíte zcela, zčásti anebo jen předstíráte uspokojování cizí potřeby.

Relativita a proměnlivost záleží jednak na způsobu měření, stáří měřeného i měřitele a na řadě velmi mnoha dalších okolností.

[editovat] Způsoby měření

Aby se alespoň pomálu zpřesnilo uždu konkrétního individua, je zde první způsob-

  • aritmetickým průměrem všech dosavadních časových hodnot dosažených mezi zavoláním, resp. následnou odpovědí "už 'du" a dosažením cíle.
  • Druhou možností je provádění průměru geometrického obdobně.
  • Třetí způsob spočívá v součtu všech dosavadních hodnot. Konečné číslo se následně může převést na jakoukoliv jinou časovou jednotku- hodinu, minutu, týden, půlrok aj. V takovém případě se jedná o tzv. "absolutní uždu" a udává, kolik času za život člověku celkem trvá, než se někam dohrabe.

Nikým však nebylo jasně určeno, zda při odvolání požadovaného člověka k jiné činnosti má či nemá za následek vynulování aktuálního stavu uždu anebo zda stále narůstá jak penále u providentu, dále zda při opětovném volání se započíná počítání nové anebo nikoliv ani zda v takovém případě máme hodnotu jakkoliv jinak měnit.


[editovat] Světový přínos popsáním

V praktickém životě je jednotka uždu "naprosto zbytečná", nikoliv však "naprosto postradatelná" (v tomto směru zákony ČR dělají velké rozdíly). Je však velkým a těžko uskutečnitelným cílem práce mnoha vědců, kteří o něm dosud dozajista nemají ani ponětí.

uncyclopedia