FANDOM


Zdimacka

Ždímačka ve vodní elektrárně

Voda
Ty si preca Dihydrogenmonoxid,
čo ma drží nad vodou

             Jožo Ráž, Elán
Optical illusion boat

Brněnská Přehrada
Česká přehrada
Modřická přehrada
Žablonecká přehrada

Mordyje
Zvratka
Vltava
Lužická Hnisa

Česká flotila
Kardinál Miloslav Vlk
Křižník Václav Klaus
Loď Necyklopedie
Primátor Pavel Bém
Jaderná ponorka Kladno
Říční flotila Brno

Bezdrátová sprcha
Ministerstvo námořnictví
Námořnictvo České republiky
Těžká voda
Skoky do vody
Šetření vody
Vodáctví
Vodní elektrárna
Led Sníh Vodní pára
Vodní turistika
Vodní výtah
Povodně

Vodní elektrárna je zařízení potřebné a důležité. Vyrábí elektřinu z vody. Přesněji řečeno mění proud vodní na proud elektrický.

Původně, za starých časů, se z vody získávala elektřina ždímáním. Dělnice svýma statnýma rukama uchopily kus řeky a intenzivně jej ždímaly. Jak zřejmo každému, kdo zkusil ždímat aspoň svoje trencle, při ždímání se odděluje voda od toho, co ždímete. A protože řeky a potoky se skládají převážně z vodního proudu (s malou příměsí flašek a pneumatik), po vyždímání zůstal proud. Ten se pak - opět ručně - vtlačoval do drátů. Tento postup byl velmi namáhavý, s vysokou mortalitou a nepříliš efektivní. Dal se srovnat s třením liščím ocasem o ebonitovou tyč.

Proto se v moderní době vyrábí elektřina separací proudu od vody v obřích ždímačkách a následného převodu v degenerátorech. Bohužel velkou nevýhodou těchto elektráren je pomalý elektrický proud, který vzniká na pomalých řekách. Ten se vleče po drátech jako sulc a způsobil fatální zpomalení vašeho internetového připojení, které vás už dva týdny přivádí k šílenství. Teče-li však voda příliš rychle, vzniká rychlý elektrický proud, jenž způsobí spolehlivé zavaření Windows a má na svědomí nejednu strhanou žárovku. Proto je nutno výrobu z vody doplňovat produkcí dalších typů elektráren, jako například uhelných, jaderných, ňaderných, povětrných a dalších.

Elektrárny
Fotovoltaicka elektrarna-orez
Fotovoltaická
Wwer-1000-scheme
Jaderná
Lisak chechtavy
Liščí
Pocitani
Ňaderná
Povetrna elektrarna
Povětrná
A sunflower
Sluneční
Zdimacka
Vodní
Komin
Chrchelná
HrbitovTemelin-orez
Bendostroj