FANDOM


Čeština (ba ani Češtinová) nezná moc dobře tato vyjmenovaná slova po X, neboli tzv. po-x slova a proto zde uvádíme jejich vyčerpávající seznam.

Nevyluksovaná slova po XEditovat

 • xyndl – hráč na xylofon
 • pyxla – všimněte si, prosím, že tvrdý í předchází před X. To je specifikum vyjmenovaných slov po X.
 • vexlák – zde je tvrdé í transformováno do podoby "L". Termín označuje bankovního úředníka na volné noze směňujícího tvrdé valuty.
 • xylofon – tvrdí muzyku
 • maxymum muzyky – slogan štvavé vyšílačky, která úsilně operuje v pásmu velmi krátkých, ale tvrdých vln pomocí vysílání xyndlotvorby.
 • Xényje – všimněte si, že tzv. pox slova umožňují, aby mezi X a tvrdým Í bylo vloženo písmeno "ÉN".
 • myxomatóza – všimněte si, opět prosím, že jde opět o typického zástupce posunu pozice tvrdého "I" před "X", klasického specifika vyjmenovaných slov po X. Termín značí nemoc králíků projevující se vyboulenýma a zarudlýma očima. Jasný povel k porážce postiženého jedince, vrcholící v otrlých rodinách nedělním králíkem na paprice.
 • X-Faktor – tvrdá je v tomto případě pomlčka. Jako beton.
 • vexylologie – nauka o věšení sešitých hadrů na tyče
 • exspyrace – údaj o maxymální trvanlivosti svačiny schovávající se na dně ruxaku. V případě svačiny pečivovitého typu může být tato po exspyraci nezkousnutelně tvrdá.
 • sex – vůbec nejfrekventovanější vyjmenované slovo po "X". Jeho vynálezcem nemůže být pochopitelně nikdo jiný než velikán Jára Cimrman. Je to tak slavné vyjmenované české slovo, až ho zná celý svět. Nikdo samozřejmě nepochybuje o tom, že v tomto slově JE tvrdý. Nejen "I".
 • x̌ylt – tvrdá část vpředu (v ještě tvrdších případech vzadu) bejzbólky neb x̌yltofky

Vyluksovaná slova po X Editovat

Kromě základních vyjmenovaných slovech po X existují speciální, tzv. vyluksovaná slova po X. Vyluksovaná slova dělíme na dvě skupiny, na drsná a hebká. Hlavní rozdíl můžeme slyšet na první posluch, neboť ta měkká mají takové to polsky měkké "" či dokonce "", narozdíl od typicky českého "ks".

DrsnáEditovat

 • klaxon (takové to kraválovátko ve vašem luxusním automobilu, které dělá "tůůůů")
 • koxárna (obecně prospěšná společnost, která dodává na černý trh tzv. kox)
 • komix (Štyrlístek a jiná manga)
 • ruxak (předmět pytlovitého charakteru, který se nosí na nadzadku a zpravidla se v něm uchovávají počmárané učebnice a exspyrované svačiny)
 • jaxviň (adjektivum, v moderní češtině nahrazující zastaralý význam "velký")

HebkáEditovat

 • auxní síň (honosná místnost plná břichatých pánů, kde probíhá veřejné luksování peněženek)
 • x̌ťice (takové ty fousy na vrchu hlavy)
 • x̌c! (povel kuru domácímu, aby se klidil z cesty)

Vyluksovaná slova před X Editovat

 • babxké povídačky (přednáška postarší občanky o tom, jak bylo lépe)
 • mraxy a blexy (značí domácí hádku a v přeneseném slova smyslu bouřku)
 • Ruxák (obyvatel Sovětského svazu. Nezaměňovat s předmětem pytlovitého charakteru, který se nosí na nadzadku a zpravidla se v něm uchovávají prošlé učebnice a exspyrované svačiny.)