FANDOM


Vykricnik

Pozor

Tento článek je pouze o maličko lepší, než Olivia Newton-John

Wikideathstar

Planeťačka

Když už značně vyvinutý planeťák (vyvinutý - to u planeťáků znamená, že mají v prstenci už dozrálé balvany) sbalí nějakou taktéž vyvinutou planeťáčku (vyvinutá-v jejím jádru se utvořily všechny potřebné plyny) a přitahují se (gravitačně), může dojít k prcání.

Planetární prc Editovat

Prcání znamená, že se musí k sobě přiblížit na takovou vzdálenost, aby se jejich gravitační síly spojily a výsledným tlakem dojde u planeťačky k otevřený kráteru k jádru a u planeťáka k vystřelení milionu balvanů. Za nějakou tu miliardu let planeťačka zmohutní a za další miliardu let ta část, o kterou vyrostla se díky erupcím uvolní do vesmíru, seskupí se a vznikne malé planeťátko.

Nový život Editovat

Postupem času planeťátko roste a roste (tedy pokud ovšem vstřebává dost dusíku, neonu a hélia) a stává se z něj adolescentní planetka se spousty kráterů, z kterých prýíští síra. V tomto období se rozhoduje, co bude dál. Některé planetky mívají anarchistické sklony a nepostojí na svém místě a stávají se z nich meteority. Ale pokud tak neučiní, tak se z nich stanou další planeťáci a planeťačky připravené k seksování, aby obohatili nebe. Výjimkou je planetka Bíďošála, která vznikla Velkým třískem.

Jiné teorie EditovatNešlápněte do hovna Nepotěšil jsi mne chlapče, ale ani já tě nepotěším. Najde se nějaký hrdobec (hovnivál), který SPRASÍ tento článek?


Sluneční-soustava