FANDOM


Wikidada-logo

Wikidada (někdy též Wiki-dada, v češtině také Vykydá ta) je sesterský projekt Necyklopedie, který shromažďuje informace jinak přístupné v různých jazykových verzích Necyklopedie, a to ve strukturované a strojově čitelné podobě. Solidní necyklopedickou pravdu tak konečně může čerpat i váš vysavač, lednička či srdeční implantát! Pozor na možnou záměnu s prudce jedovatým projektem Wikidata, což je satirická „databáze“ parodující Wikidada (i když sama tvrdí opak[1]).

Historie Editovat

Až do roku 2014 byly stroje (jako třeba roboti a androidi) odkázáni na dva způsoby získávání necyklopedických informací:

 • buď vytěžovat data přímo z Necyklopedie - to ale představuje velmi komplexní problém, se kterým si softwaroví inženýři dosud uspokojivě neporadili,
 • nebo se vždy obrátit na lidi, např. zaplatit sto Indů nebo použít Captcha.

Německá Necyklopedie přišla s databází, ze které by mohly čerpat jednotlivé jazykové mutace Necyklopedie.

Každému článku na jedné z Necyklopedií byla vytvořena datová položka, přičemž pokud byly články vzájemně provázány jazykovými odkazy (tradičně zobrazenými po levé straně), byla vytvořena pouze jedna datová položka. Druhá fáze zavedení Wikidada umožňuje přidávání dalších obecných dat ke každé datové položce - viz dále.

Princip Editovat

Vezměme např. článek Dvounohý kůň. Tomuto článku odpovídá položka Wikidad Q1745, která může obsahovat:

 • odkazy na jednotlivé jazykové mutace, takže kód článku již nemusí obsahovat odkaz na všechny ostatní verze
 • soustavu tvrzení o dvounohém koni, které je pak možné automaticky vkládat do infoboxů - jako třeba:
  • P14 "Počet nohou" = 2
  • P637 "Nadřízený taxon" = Q651 (Kůň)
  • P2 "Redukce počtu nohou oproti obvyklému počtu" = 50 %
  • P267 "Zobrazení v kultuře" = Q254256 (Znak města Hradubice)
  • P5 "Počet zadních nohou" = 0
 • externí odkazy, např. na vědecké články o dvounohém koni, nebo třeba identifikátor v databázi Mezinárodního svazu pro mrzačení přírody (IUCN) a podobně

Reference Editovat

 1. Někde to určitě půjde dohledat.